GUP

团队介绍

blob.png

Dan Timsit-VP Business Development

blob.png

Maximus Richardson-CoFounder & CCO

blob.png

Or Demri-CTO & System Architect

blob.png

Yonatan Ben Shimon-CoFounder & CEO

走势图

1h 8h 24h

交易市场
最新成交价($)
24h最高($)
24h最低($)
24h成交量